RYGG OG NAKKE

Liste over sider i Rygg og nakke:

  1.      Er du mellom 18 og 59 år?
  2.      Har du akutte nakkesmerter som har oppstått de siste 14 dagene?
  3.      Hvis du ikke har vært til kiropraktorbehandling i løpet av de siste 6 måneder?

Hvis du oppfyller disse 3 kriteriene ønsker vi at du ringer

 

Kiropraktor Kari Ø.Hommedal ved Innherred Idrettsmedisin  90287131

 

da vi rekrutterer deltakere til et landsomfattende klinisk forskningsprosjekt hvor vi skal undersøke effekten av kiropraktorbehandling og ibuprofen medisin for akutte nakkesmerter!

I samarbeid med Universitetet i Oslo og Akershus Universitetssykehus rekrutterer vi nå deltakere til et landsomfattende klinisk forskningsprosjekt hvor vi skal undersøke effekten av kiropraktorbehandling og ibuprofen medisin for akutte nakkesmerter!

Kontaktopplysninger

Dersom du har spørsmål til prosjektet kan du ta kontakt oss eller prosjektkoordinator, kiropraktor og ph.d.-stipendiat Anna Allen-Unhammer, Institutt for helse og samfunn, Universitet i Oslo, telefon 928 70 783 og a.j.allen-unhammer@medisin.uio.no

 

Ring Kiropraktor Kari Ø. Hommedal ved Innherred Idrettsmedisin på 90287131  for å høre om du kan være aktuell for deltagelse i prosjektet der all behandling og oppfølging vil foregå hos kiropraktor Kari Ø. Hommedal.

 

Meny

Del