Behandling av hodepine

De aller fleste opplever å ha vondt i hodet i løpet av livet. Hodepine kan variere både i intensitet og hvor ofte det kommer, men ofte er det enkelttilfeller eller forbigående plager. Dersom hodeverken er langvarig eller kommer svært ofte kan du se en kiropraktor for å få hjelp.

3 % av befolkningen har daglig vondt i hodet, 10% minst en gang i uken, 40% i løpet av det siste året. Bare 5% av oss har aldri vondt i hodet. Over 1% av befolkningen har hodepine på grunn av langvarig overforbruk av smertestillende medikament for nettopp hodepine og migrene.

Det er ulike årsaker til at man får vondt i hodet. Primærhodepine oppstår uten at det er en underliggende sykdom, mens sekundærhodepine har en påviselig underliggende sykdom. Både voksne og barn kan få vondt i hodet, og det er mest vanlig med primærhodepine.

Vanlige former for hodepine er:

  • Spenningshodepine (også kallet stresshodepine eller tensjonshodepine). Denne typen hodepine er ofte mild, men kan vare over lengre perioder. Smertene sitter som regel på begge sider av hodet, og blir ofte forklart som et stramt bånd rundt skallen. Spenningshodepine har ofte uklare årsaker, men kan skyldes psykisk stress eller muskel- og skjelettplager – særlig i nakken.
  • Migrene. Dette er en pulserende, ofte svært smertefull hodepine som kan vare opptil 72 timer. Smertene kommer ofte sammen med kvalme og brekninger, lysskyhet og følsomhet for lyd. Før smertene kommer kan man også oppleve å få en aura, som kan variere fra person til person. Hodepinen ved migrene er som regel ensidig.
  • Legemiddelutløst hodepine. Tilstanden utvikler seg hos pasienter med migrene eller tensjonshodepine der symptomdempende medikamenter blir tatt annanhver dag eller oftere i flere måneder. Dersom den opprinnelige hodepinen var en spenningshodepine, vil oftest legemiddelutløst hodepine ligne noe på spenningshodepinen, med smerter som et stramt bånd over panne, tinninger, og ofte også bakhode. Hos pasienter som behandles for migrene, vil smerten ofte være ensidig og pulserende, og ligne vanlig migrene. Medisinutløst hodepine kommer ofte sammen med andre plager som slapphet, kvalme, rastløshet, irritabilitet, konsentrasjonsvansker, nedsatt hukommelse, depresjon og søvnforstyrrelser.
  • Kjevehodepine. Spenninger i kjevemuskulaturen over tid kan gi triggerpunkt og muskelknuter. Disse spenningene kommer fra stress, biting og skjæring av tenner. Ofte er det flere årsaker til denne type hodepine, og ofte er nakke- og skulderspenninger kombinert med kjeveplager.

Andre, mer sjeldne former for hodepine kan være klasehodepine, betennelse av tinningspulsåra, høyt blodtrykk, eller mer alvorlige tilstander som hjerneslag og hjernesvulst.

Utredelse og behandling hos kiropraktor

Dersom du er plaga av vondt i hodet kan du oppsøke kiropraktor for hjelp. Kiropraktoren vil ta en grundig sykdomshistorie og undersøke for å se om smertene kan komme fra plager i muskel- og skjelettapparatet. Da vil testing av balanse, koordinasjon og hjernenerver være med i undersøkelsen. Mistenker kiropraktoren underliggende sykdom, vil du raskt bli henvist til fastlegen din, eller til sykehus.

Dersom hodepinen er på grunn av muskel- og skjelettplager kan du få behandling for dette. Kiropraktisk behandling tar utgangspunkt i å skape normal bevegelse i ledd og muskler, og lindre smerte. Mange får god effekt av leddjustering eller mobilisering. Manipulasjonsbehandling har påvisbar effekt, tilsvarende medikament, for noen typer hodepine og innebærer svært lav risiko for bivirkninger.  

Kiropraktoren vil ut ifra en totalvurdering av helsetilstanden din skreddersy en behandlingsplan. Ofte supplerer den manuelle behandlingen med råd og veiledning om aktivitet og trening. I tillegg kan kiropraktoren hjelpe deg med stressmestring og ulike avspenningsteknikker, dersom dette skulle være nødvendig.  

I tilfelle der det vil være behov for medikamentell behandling samarbeider kiropraktoren med fastlegen din, for å oppnå et best mulig resultat.

Meny

Del