Behandling av Bekkensmerter

Smerter i albue og nedover underarm er ikke uvanlig og kan ha flere ulike årsaker som kiropraktoren kan undersøke, diagnostisere og behandle.

Smertene kan i tillegg ofte kjennes på baksida av låret og framover ved lysken og skambeinet. Både kvinner og menn kan få bekkensmerter, men det regnes også å henge nært sammen med graviditet. Rundt 20% av gravide opplever smerter i bekkenet og 7% etter fødsel. Når plagene fortsetter utover barseltida, kalles det kronisk bekkenleddsyndrom.

Det er ikke uvanlig at kvinner og menn som kommer inn med akutte korsryggssmerter der smertene sitter litt ut mot siden, har ei låsing i bekkenet, dvs. redusert bevegelse i leddet på den ene siden.

Kunnskap om årsakene til bekkenleddsplager er mangelfull. Årsaken til de aller fleste bekkensmerter ser ut til å være påvirka av flere faktorer, både biologiske, psykologiske og sosiale faktorer spiller inn. I noen få tilfeller, slik som f.eks. ved traume eller revmatisk sykdom, har smertene spesifikke årsaker. Et eksempel er Bekhterevs sykdom der det ofte er betennelsesprosesser i ledd i bekkenet.

Hos gravide regnes både hormonelle og mekaniske faktorer som mulige årsaksforklaringer. Svangerskapshormonet relaksin ser ut til å være hovedansvarlig for den fysiologiske bløtgjørelsen av ligamentene rundt bekkenledda, men studier har ikke vist noen entydig sammenheng mellom relaksinnivå og plager.

Det har blitt hevdet at motorisk kontroll av bekkenet kan ha påvirkning på bekkenleddsplager. Dette støttes blant annet av at kvinner med bekkensmerter ser ut til å ha nedsatt evne til å stabilisere bekkenet, og et avvikende aktiveringsmønster av rygg og bekkenmuskulatur.

Kiropraktisk behandling tar utgangspunkt i å gjenopprette normal funksjon og lindre smertene. Mange opplever god effekt av leddjustering eller mobilisering, på kort sikt. Men for å få langvarig effekt av den manuelle behandlinga er det viktig at pasienten følger opp selv med trening, for å få styrket den stabiliserende muskulaturen rundt bekkenet.  Kiropraktoren vil da kunne rettlede og tipse om aktivitet og trening. Dette er i tråd med anbefalingene fra de europeiske retningslinjene for bekkenleddsplager om individualiserte øvelser. I hvert enkelt tilfelle vil kiropraktoren legge opp en behandlingsplan og treningsopplegg tilpasset den enkelte pasienten.

Meny

Del