Behandling av Svimmelhet

Som kiropraktor har vi kunnskap om de ulike type svimmelhetene/vertigo og kan gjøre en god undersøkelse. Vi ser ofte at spent nakkemuskulatur og stive ledd ofte er medvirkende årsaker til svimmelhet.
Svimmelhet er et symptom som oppstår når balansesystemet til kroppen ikke fungerer optimalt. Balansesystemet består av flere senter i hjernen som tar imot og tolker sanseinntrykk fra synet, balanseorganet i det indre øret og fra kroppens muskler og ledd.
Forskning viser at 20-30% av befolkningen er plaget av svimmelhet, og forekomsten øker med alderen. Kvinner og eldre er oftere rammet. Svimmelhet er et bredt begrep og brukes til å beskrive mange ulike opplevelser. Vanlige eksempel er at man kan føle seg ør, en følelse av at man holder på å besvime eller at man kjenner seg ustø og har problemer med balansen.

Medisinsk språkbruk skiller mellom svimmelhet og vertigo. Vertigo er en mye mer intens og kraftig opplevelse og refererer til en falsk følelse av bevegelse. Det kjennes som om man selv eller omgivelsene roterer og blir gjerne beskrevet som om man kjører karusell.

Siden ordet svimmelhet brukes til å beskrive så mange ulike opplevelser, inkludert krystallsyke, kan også årsakene være mange. For å finne årsaken til svimmelheten, er det derfor avgjørende å identifisere hva slags svimmelhet det handler om.


Dersom svimmelhet akkompagneres av symptom som hørselstap, kraftig øresus, synsforstyrrelser, feber, kraftig hodepine, hjertebank, brystsmerter eller pustevansker, bør lege kontaktes får å fjerne mistanke om underliggende sykdomstilstander.

Krystallsyke (BPPV)

Krystallsyke er en tilstand som plager mange og er den mest vanlige årsaken til tilbakevendende svimmelhet. Pasienter med krystallsyke opplever korte og ofte svært ubehagelige anfall av svimmelhet når de har hodet i en bestemt stilling. Det skjer ofte når de skal snu seg i senga for å stå opp om morgenen, og da er det ofte en opplevelse av at rommet går rundt, og enkelte kan bli kvalme. Anfallet gir seg etter noen sekunder, men noen kan kjenne seg uvel lengre.

Dette skjer som oftest fordi små partikler (otolitter) i det indre øre løsriver seg og finner veien til balanseorganet (buegangene). Dette forstyrrer samspillet og det oppstår større bølgebevegelser enn normalt inne i buegangene ved bevegelse av hodet. Det er mest vanlig at partiklene havner i de bakre buegangene og denne formen for krystallsyke responderer ofte svært godt ved reposisjonserings-prosedyrer utført av kvalifisert helsepersonell.

Som kiropraktor kan vi utføre slike reposisjonserings-prosedyrer.

Meny

Del